Komma ut-processen

Komma ut-processen


För att förstå homosexuella bättre måste man vara medveten om Komma ut-processen alla homosexuella genomgår i någon form. Jag har tagit mig friheten att använda mig av delar från boken ”Man och man emellan” för att ge en kortfattad beskrivning av denna process, jag rekommenderar alla att läsa mer om hela processen i boken ”Man och man emellan”av Lars Bohman. Coming out-processen (COP) bygger på tanken att friheten inte är gratis utan resultat av en kamp som individen själv måste utkämpa. Han måste erövra en medvetenhet om att hans känslor och värderingar är självförtryckande och har kommit utifrån och därefter ta upp kampen mot sina egna värderingar såväl som omgivningens.

COP kan delas in i fem stadier:

 1. Stadiet innan man kommit ut.
 2. Stadiet medan man kommer ut.
 3. Utforskandet.
 4. De första relationerna.
 5. Integrationen.

 1. Stadiet innan man kommit ut

Det kännetecknas av att den homosexuelle:

 • gör idoga försök att tränga bort homosexuella känslor och tankar till det undermedvetna
 • betraktar sig själv som hetero- eller bisexuell
 • ser sig själv och andra homosexuella som sjuka, perversa, omoraliska eller störda
 • har panik för att bli avslöjad
 • är ensam och känner sig ”unik”
 • har depressiva tendenser
 • är självmordsbenägen

 2. Stadiet när man kommer ut

Den homosexuelle:

 • börjar ta kontakt med andra homosexuella
 • beskriver sig själv som homosexuell
 • börjar informera vissa vänner och bekanta
 • är känslig för omgivningens reaktioner
 • återfaller lätt i stadium 1!!!

 3. Utforskande


 När den homosexuelle väl etablerat sig som sådan och börjat ta fasta på sin nya identitet, kan han utöka sina kontakter med den homosexuella subkulturen. Dessa kontakter kan te sig på många olika sätt. Det finns ingen enhetlig homosexuell livsstil. Han kan knyta sexuella och sociala kontakter. För några blir detta en sexuellt stormig tid, för andra tar en mera socialt inriktad process vid. Många befinner sig på gränsen till detta stadium i hela sitt liv. Genom en interaktion mellan det gradvis förändrade normsystemet och de fortlöpande nya sexuella erfarenheterna, brukar den homosexuelle kunna komma fram till ett stadium där experimenterandet bär frukt i form av personlig mognad.


4. De första relationerna


 Det är stor skillnad mellan att ha sexuella kontakter och att inleda relationer. De homosexuella som faktiskt lever i livslånga, monogama förhållanden syns inte ute på stan och förekommer inte heller i massmedia, så de kan tyvärr sällan användas som förebilder för nyvordna homosexuella.


5. Integration


 Hela COP handlar om att erövra sitt liv – att återupprätta sitt värde som människa. Den homosexuelle får kämpa hårt för sådant som andra tar för givet och alla når inte heller fram till detta stadium av integration. Alltför många blir kvar någonstans på vägen, tröttnar och ger upp – nöjda med mindre. I en vidare betydelse kan "komma ut" vara detsamma som att leva (öppet) som homosexuell. Risken för att bli diskriminerad, avskydd, hatad misshandlad, ja till och med dödad för sin sexualitet kommer dock att finnas där hur mycket man än utvecklar den egna personligheten. Det behöver alltså inte vara ett neurotiskt drag (dvs. irrationell ångest) om en homosexuell man är rädd för denna typ av förföljelse. Att komma ut är en livslång friktion. Denna process ställer stora krav på den homosexuelle och på dem som vill stödja honom. Att återvinna livet är något som till största delen är meningsfullt, givande och till och med roligt, men man skall inte underskatta mödan. COP är en viktig väg att gå -- kanske den viktigaste av alla. Men det är en väg med många uppförsbackar och de är långa och sega och betydligt fler än nedförsbackarna. Homosexuella är inte populära. Vi får inga lysningspresenter. Med detta sagt kan man å andra sidan konstatera att integrationsstadiet, då alla bitarna skall falla på plats, är ett lugnt stadium. Det är då man skördar frukten av den möda som lagts ned i COP. Förhoppningsvis skall varje homosexuell person leva huvuddelen av sitt liv i integrationsstadiet och med så få regressiva besök som möjligt tillbaka i de tidigare utvecklingsstadierna. Förmågan att ingå meningsfulla relationer med andra homosexuella ökar gradvis, liksom möjligheterna att förena dessa relationer med livet i samhället i övrigt. Den homosexuelle utvecklar ett homosocialt nätverk, som inte nödvändigtvis behöver bestå enbart av homosexuella, men där han finner förståelse för den egna personen. Parförhållandena blir mognare med åren och självrespekten växer vartefter han lär sig hantera motgångar. Många söker och finner en livskamrat, vilket ger ytterligare styrka, fler utvecklingsmöjligheter och inte minst kärlek. De stormiga ungdomsrelationerna ersätts eller kompletteras av långsiktiga kärleksförhållanden.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback