Mattias är bög

”För att jag ville undersöka hur föräldrar kan reagera när de får veta att deras barn är homosexuellt. Det kan ju dra i gång ett jordskred av uppslitande känslor inom familjen, trots att barnet bara berättat att det hittat någon att älska.”Anna Danielsson om varför hon valde att skriva examensuppsatsen ”Mattias är bög” om föräldrars reaktion på att deras barn kommer ut som homosexuella. Läs hela intervjun på Metro.se, uppsatsen hittar du på Stockholm Universitets hemsida.