Heder

Heder
Förbjuder din släkts heder dig att leva som homo- eller bisexuell? Känner du dig ofri och starkt kontrollerad för att familjen har misstankar om din sexuella läggning? Tvingas du med trakasserier, hot och våld att leva ett heterosexuellt liv för att tvätta bort släktens skam? Hemsidan heder.nu är skapad av RFSL Rådgivningen Skåne. Syftet med hemsidan är att ge information, kunskap och stöd till dig som är ung homo- eller bisexuell och är utsatt för hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning.