Gatljus


May. 26, 2013


A sign


Summer


Winter


May. 24, 2013


Darkness falls across the land


May. 20, 2013


17:e maj


Med blicken mot skyn


Inte spårlös


Ramnande fasad


Reflektion