Reslust

Jag är samma person som innan men med nya intryck och känslor. Återvänder hem till en lägenhet som varit tom och förseglad under de två veckor som jag levt i ett annat land, talat ett annat språk och blivit kallad vid ett annat namn. Min lägenhet symboliserar det gamla, det oförändrade och det stängda. Min resa symboliserar just det, en resa. En resa i det inre och i det yttre. Nya intryck, nya erfarenheter, nya känslor. Sista kvällen i Philadelphia svepte ett åskoväder över stad och land. Första kvällen hemma svepte ett åskoväder över stad och land. Som ett öde förseglat och en ny tid tar sin början.


Sommar